LTV

מדד פיננסי המייצג את שיעור המימון. מחושב כיחס בין סכום הלוואה במועד לקיחתה לבין ערך הנכס באותו מועד. התפישה היא כי החלק המשלים של יחס זה, שהוא למעשה תשלום ההון על ידי הלווה, הוא כרית ביטחון במקרה של כשל אשראי ומימוש הנכס, לרבות בתקופה של ירידת מחירים. (Loan To Value).

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן