ארכיון

המאמץ המוצלח של רציו

שותפות רציו עברה לדווח ברבעון השני על עלויות חיפוש הנפט והגז לפי שיטה המהוונת אותן כנכס ■ השינוי הגדיל את