ECL

מודל הפסדי האשראי החזויים – בהתאם ל IFRS 9 – מודל להכרה בירידת ערך של נכסים פיננסיים. הממוצע המשוקלל של הפסדי אשראי כשהסיכונים להתרחשות כשל משמשים כמשקלים.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן