SAFE

Simple Agreements for Future Equity – מכשיר פיננסי נפוץ לגיוס הון על ידי חברות פרטיות לפני ההנפקה אשר מחפשות פתרונות יעילים וחסכוניים יותר לגיוס מימון. המשקיע מבצע תשלום מקדמה בתמורה לזכות למניות עתידיות שיונפקו על ידי החברה במימון ההון הבא, בדרך כלל בהנחה (לדוגמה 20%) ממחיר שישלמו משקיעים אחרים בסבב. ניתן לראות חברות רבות אשר מעורבות, לפני ה-IPO, בהנפקות של מכשירים סטנדרטיים לכאורה כגון הסכמים פשוטים להון עתידי Simple Agreements for Future Equity- SAFE. בבחינת הטיפול החשבונאי במכשירי ה- SAFE יש לקחת בחשבון את מלוא המאפיינים השונים של המכשיר על מנת לקבוע האם מדובר במכשיר הוני או בהתחייבות.

 

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן