ארכיון

המרווח שמזקק את המחיקה

אחד הסיכונים המשמעותיים בתחום זיקוק הנפט נוגע למחיר הנפט הגולמי ומוצריו כתוצאה מהפרש העיתוי בין מועד רכישת הנפט הגולמי לבין