חוק הריכוזיות

החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות. נחקק ב 2013 במטרה ליישם את המלצות הוועדה הממשלתית להגברת התחרותיות במשק. הוועדה סברה כי המשק בישראל מתאפיין בריכוזיות על-ענפית יתירה ונשלט ע”י קבוצות עסקיות המסודרות במבנה פירמידלי. המבנה הריכוזי מעורר חשש לפגיעה באיתנות המערכת הפיננסית, פגיעה בתחרות העיסקית ובציבור משקיעים. המלצות הוועדה מתייחסות לשלושה מישורי פעולה: הראשון, החובה לשקול שיקולי ריכוזיות כלל-משקית ושיקולי תחרותיות ענפית בהקצאת זכויות; השני, הגבלת השליטה בחברות במבנה פירמידלי; והשלישי, הפרדה בין תאגידים ריאליים משמעותיים ובין גופים פיננסיים משמעותיים.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן