IFRS 16

תקן דיווח כספי בינלאומי 16 “חכירות”.- התקן עוסק בטיפול החשבונאי בחכירות ומפרט את העקרונות ההכרה, המדידה, ההצגה והלגילוי הרלוונטים לחוזי חכירות.

 

 

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן