ארכיון

הסכם Recharge

הסכם Recharge הוא הסכם לחיוב בין-חברתי בגין תשלום מבוסס מניות אשר מוענק לעובדים. הסכמי Recharge עוסקים במקרים בהם יש עובד

SPAC

חברת SPAC היא “חברה מיוחדת למטרת רכישה”  (Special Purpose Acquisition Company) אשר עברה הליך של אישור תשקיף וגיוס כסף מהציבור

רואה חשבון

רואה חשבון הוא מי שהוסמך על פי חוק לעסוק במקצוע ראיית החשבון. בישראל מועצת רואי החשבון היא האחראית על הענקת

Big 4

ה-“Big 4” הוא כינוי לארבעת רשתות ראיית החשבון והייעוץ הגדולות בעולם – PwC, KPMG, Deloitte ו-EY. רב החברות הציבוריות בישראל

דוחות כספיים

הדוחות הכספיים הם אמצעי מובנה שדרכו הישויות העסקיות (ואף מוסדות שאינם למטרת רווח) מדווחות לגורמים שמשתמשים במידע הכספי על מנת

חשבונאות ניהולית

חשבונאות ניהולית הינה חלק מעולם החשבונאות אך עיקר שימושה הינו לצרכים פנימיים של הארגונים בכלל וההנהלה בפרט. חשבונאות ניהולית מסייעת

פקטורינג הפוך

בדומה לפקטורינג רגיל שבו מבצעים ניכיון ליתרת לקוחות, פקטורינג הפוך זוהי פעולה פיננסית לניכיון יתרת ספקים באמצעות גורם פיננסי חיצוני

חשבונאות

חשבונאות פיננסית היא שפה בינלאומית המקובלת בכל העולם ולמעשה מתרגמת את האירועים הפיננסיים בעולם העסקים למספרים. כלומר, היא מכמתת כל

SAFE

Simple Agreements for Future Equity – מכשיר פיננסי נפוץ לגיוס הון על ידי חברות פרטיות לפני ההנפקה אשר מחפשות פתרונות

RA – תיאום הסיכון

במסגרת יישום תקן דיווח כספי בינלאומי IFRS 17 יש לחשב את מרווח הסיכון עבור סיכון לא פננסי המהווה את הפיצוי