מהותיות

מהותיות מתייחסת לחשיבות שיש למידע המובא בדוחות הכספיים לגבי החלטות כלכליות שמקבלים משתמשים על בסיס הדוחות הכספיים. הקונספט של מהותיות מכיר בכך שעניינים מסוימים, בין נפרד ובמצטבר, הם בעלי חשיבות למשתמשים שמקבלים החלטות כלכליות. בהתאם לתקן ביקורת 320 “מהותיות בתכנון ובביצוע של ביקורת”, על רואה החשבון להתבסס על קונספט זה בבואו לתכנן ולבצע ביקורת על הדוחות הכספיים.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן