עסק חי

דוחות כספיים מוכנים, באופן רגיל, בהנחה שהישות היא “עסק חי” ושהישות תמשיך בפעילות בעתיד הנראה לעין. לפיכך, ההנחה היא שלישות אין כוונה ואין צורך לחסל או לצמצם באופן משמעותי את פעילותה. אם כוונה כזו או צורך כזה קיימים, ייתכן שיש להכין את הדוחות הכספיים על בסיס אחר, ובמקרה כזה, יש לתת גילוי לבסיס שנבחר.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן