מצגות על תקנים

IAS 1


IAS 2


IAS 7


IAS 12


IAS 16


IAS 19


IAS 20


IAS 21


IAS 23


IAS 28


IAS 32


IAS 33


IAS 34


IAS 36


IAS 37


IAS 38


IAS 40


IFRS 2


IFRS 3


IFRS 5


IFRS 8


IFRS 9


IFRS 10


IFRS 11


IFRS 15


IFRS 16


אקדמיית IFRS