EBITDA

מדד פיננסי. רווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות. חשיבותו נובעת מכך שהוא מאפשר להשוות ביצועים תפעוליים בין תקופות ובין חברות תוך נטרול הפרשים פוטנציאליים הנובעים משוני במבנה ההון, במיסים, בגיל הנכסים הקבועים ובהוצאות הפחת בגינם. (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations, Amortizations).

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן