מלאי

מלאי (inventory) הוא נכס:
א. המוחזק לצרכי מכירה במהלך העסקים הרגיל;
ב. בתהליך ייצור למכירה כזו; או
ג. בצורה של חומרים וחומרי עזר שיצרכו בתהליך הייצור או שיצרכו במהלך הספקת השירותים.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן