הכנסה

גידול בהטבות הכלכליות במהלך התקופה החשבונאית בדרך של תזרים חיובי או גידול בנכסים או קיטון בהתחייבויות, שתוצאתם גידול בהון, למעט גידול בהון הנובע מהשקעות בעלים.

חומרים נוספים העוסקים ב-הכנסה
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן