הכנסות

תזרים חיובי ברוטו של הטבות כלכליות במהלך התקופה, הנובע מהפעילויות הרגילות של הישות כשתזרימים אלה גורמים לגידול בהון, למעט גידול בהון הנובע מהשקעות בעלים.
הכנסה הנובעת מהפעילויות הרגילות של הישות.

פוסטים העוסקים ב-הכנסות
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן