הכנסות

תזרים חיובי ברוטו של הטבות כלכליות במהלך התקופה, הנובע מהפעילויות הרגילות של הישות כשתזרימים אלה גורמים לגידול בהון, למעט גידול בהון הנובע מהשקעות בעלים.
הכנסה הנובעת מהפעילויות הרגילות של הישות.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן